Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om de massive skatte- og avgiftsøkningene i budsjettet for 2001, sett i lys av det finansministeren skrev i revidert nasjonalbudsjett om at nivået allerede er høyt sammenlignet med andre land

Datert: 29.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten