Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til fiskeriministeren

Om å opprettholde søndag som fridag for fiskere, slik utvalgene for lofotfisket og Nordland Fylkes Fiskarlag har gått inn for

Datert: 11.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I Lofoten har samtlige utvalg for lofotfisket enstemmig gått inn for å opprettholde søndag som fridag for fiskere. Nordland Fylkes Fiskarlag har bedt Fiskeridepartementet utforme forskrifter som forbyr helligdagsfiske i hele Lofoten fra 1. januar 2001. Det er allerede en stor flåte på plass, og det er derfor ikke hensiktsmessig å vente til Lofotoppsynet settes.

Hvordan vil statsråden håndtere denne saken, og når vil eventuelt en avklaring foreligge?


Les hele debatten