Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om teknologi og ressurser i forbindelse med Forsvarets yttergrenseovervåking pva. Schengen, hvor kystradarkjeden er et viktig supplement til Kystvakten

Datert: 11.01.2001
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 17.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): I St.prp. nr. 1 for 1999-2000 fremgår det at Norge får ansvaret for oppsyn av den ytre grense på vegne av Schengen. Overvåkingen langs grensen skal forestås av Forsvaret. Det fremgår videre at overvåkingen ved hjelp av kystradarkjeden er et viktig supplement til Kystvaktens tilstedeværelse og patruljering.

Hva vil statsråden foreta seg når vi i desember har hørt at etaten har de tekniske hjelpemidler, men ikke de nødvendige ressurser?


Les hele debatten