Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om nye tiltak for bedre å kunne bekjempe narkotikaen i norske fengsler

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Bekjempelsen av narkotika i norske fengsler hevdes å ha spilt fallitt i den forstand at misbruket ikke minker. Vi vet at det smugles inn narkotika i fengslene. Innsatte er ruset, men ansatte får ikke stoppet innsmuglingen. Hvert år er det rundt 2000 innsatte som blir funnet som brukere av narkotika i soningstiden.

Hvilke nye tiltak vil justisministeren sette i verk for bedre å kunne bekjempe narkotikaen i norske fengsler?


Les hele debatten