Spørretimespørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Om erstatningskravene overfor Irak etter Golfkrigen fra Norge og andre land, og at FN vil ta midlene fra Iraks "olje for mat"-program

Datert: 11.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Avisa Ny Tid skrev 5. januar 2001 at Norge har søkt Irak om erstatning for å få dekket blant annet evakueringskostnader i forbindelse med Golfkrigen. Det opplyses at det er reist internasjonale erstatningskrav til Irak på totalt 320 mrd. dollar, og at FN har bestemt at disse utgiftene skal tas fra Iraks "olje for matprogram".

Oppfatter utenriksministeren det som rimelig at erstatningene skal tas fra penger som skulle gå til å dekke innkjøp av mat til sivilbefolkningen i Irak?


Les hele debatten