Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre nedleggelse av tilbudet om urmakeropplæring ved Tinius Olsens skole i Kongsberg, som er det eneste i landet

Datert: 12.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Tinius Olsens skole i Kongsberg er eneste som gir urmakeropplæring. Tilbudet er etablert i nært samarbeid med Urmakerforbundet. Elevene rekrutteres fra hele landet, og opplæringen er organisert som særløp. Kurset har hatt god søkning. Buskerud fylkeskommune vurderer å legge ned tilbudet fra høsten. Det vil bety at en må søke til Danmark for å få fagutdanning i faget.

Hva kan statsråden gjøre for å hindre at et "levende" fag blir borte som tilbud til elever i videregående skole?


Les hele debatten