Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre stengning av 9 kirker i Trondheim som følge av bystyrets vedtatte kirkebudsjett

Datert: 12.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Flertallet i Trondheim bystyre har vedtatt et kirkebudsjett som kan medføre at 9 kirker i byen må stenges.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og vil han gripe inn for å hindre stengning?


Les hele debatten