Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hva som skal til for å sikre en bedre kontroll med hva som ferdes langs kysten, for å forebygge ulykker forårsaket av fartøyer utenfor norsk flaggstatkontroll

Datert: 11.01.2001
Fremsatt av: Terje Knudsen (FrP)
Besvart: 24.01.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Sjøfartsdirektøren har nylig indikert at han vet hva som skal til for å sikre en bedre beredskap langs kysten, men har unnlatt og gi offentligheten kjennskap til dette.

Har statsråden noen formening om hva som skal til for å sikre en bedre kontroll med hva som ferdes langs kysten, slik at vi i fremtiden kan forebygge ulykker forårsaket av fartøyer som ligger utenfor den norske flaggstatkontrollen?


Les hele debatten