Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til miljøvernministeren

Om at fylkeskonservator fratas over 50 pst. av midlene til kulturminnetiltak, som heretter i hovedsak fordeles av Riksantikvaren etter søknad

Datert: 11.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): NRK Oppland meldte 4. januar 2001 at fylkeskonservator fratas mer enn 50 pst. av midlene til kulturminnetiltak i forhold til tidligere praksis. Midlene skal heretter i hovedsak fordeles av Riksantikvaren etter søknad. Denne nye ordningen, der fylkesnivået blir saksbehandler for Riksantikvaren, vil føre til mer byråkrati og sentralstyring.

Er dette i tråd med Regjeringens forenklings- og effektiviseringsprosess i offentlig sektor?


Les hele debatten