Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om at Kongsvinger politidistrikt har ca. 2300 straffesaker på vent, en dramatisk økning fra året før

Datert: 18.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kongsvinger politidistrikt har ca. 2 300 straffesaker på vent. Dette er en dramatisk økning fra året før, hvor antallet saker var 1 886. Dette skyldes selvfølgelig en del formildende omstendigheter, som blant annet kan skyldes kapasitetsbrist.

Er statsråden fornøyd med denne negative utviklingen, og hvis ikke, hva ønsker statsråden å gjøre for at dette tallet skal bli så lavt som mulig?


Les hele debatten