Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om menighetsrådets sanksjonstrusler mot presten i Burfjord i Kvænangen kommune pga. at han gikk på revy og tilhørende fest

Datert: 18.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Menighetsrådet i Burfjord i Kvænangen kommune har reagert kraftig på at presten Jan Sommerset har deltatt i det sosiale liv i bygda ved å gå på revy med tilhørende festdeltagelse. På denne bakgrunn kom menighetsrådet med trusler om sanksjoner som ble så belastende for presten at han kollapset og var i 4 døgn innlagt på sykestua i Burfjord.

Aksepterer statsråden menighetsrådets behandling av presten Jan Sommerset som nekter ham rett til å ha sosialt liv som ellers er normalt i samfunnet?


Les hele debatten