Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om å medvirke til raskt å få fjernet havaristen "Green Ålesund" utenfor Haugesund bl.a. for å unngå miljøproblemer pga. frossenfisklasten

Datert: 18.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Havaristen "Green Ålesund" ligger nå på grunn utenfor kysten av Haugesund lastet med 3 000 tonn frossen fisk. Nedbrytningsprosessen av fisken vil gi betydelige miljøproblemer i et større område. Vraket ligger dessuten slik at det blokkerer innløpet til Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for sikkerhetsopplæring. Uklare ansvarsforhold kan føre til at det tar lang tid før den kondemnerte havaristen blir fjernet.

Hva kan staten gjøre for å medvirke til at "Green Ålesund" raskt kan fjernes?


Les hele debatten