Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å utrede mulighetene for storskalaeksport av norsk kjøtt, på bakgrunn av den kaotiske BSE-situasjonen i Europa

Datert: 18.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Den kaotiske BSE-situasjonen i Europa gir store muligheter for norsk landbruk og kjøttindustri med et eksportpotensiale i milliardklassen. I Frankrike er for eksempel kalvebrissel og T-bonestek forbudt omsatt. Utviklingen bærer preg av massepsykose i dette landet med en salgsnedgang på 50 pst.. Markedet vil betale mye for trygghetsgaranterte produkter.

Vil Landbruksdepartementet utrede mulighetene for storskalaeksport av norsk kjøtt?


Les hele debatten