Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om Regjeringens syn på tendensen til økt driftsprivatisering for å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjonen

Datert: 19.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): På oppdrag fra KS har Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en omfattende undersøkelse om konkurranseutsetting og bestiller/utfører-organiseringen i norske kommuner. Undersøkelsen viser at det både har vært og ventes økt bruk av markedsrelaterte virkemidler for å effektivisere den kommunale tjenesteproduksjonen. Tendensen til økt driftsprivatisering er klar i både små og store kommuner.

Dette er positivt , men hva er Regjeringens syn på den påviste utviklingen?


Les hele debatten