Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til finansministeren

Om at de nye rutinene for fortolling av postsendinger gjør det vanskelig og byråkratisk å bestille varer fra utlandet, særlig varer med lav pris

Datert: 19.01.2001
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 24.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): De nye rutinene med å fortolle postsendinger gjør det veldig vanskelig og byråkratisk å bestille varer fra utlandet. Dette gjelder særlig varer som har en lav pris, som for eksempel CD-plater. Det har fremkommet mange eksempler på hvor tungvint dette systemet er.

Vil statsråden se på denne saken, og fremme tiltak som gjør dette lettere, eventuelt å fjerne toll på varer med lav innkjøpspris?


Les hele debatten