Spørretimespørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til miljøvernministeren

Om at SFT går inn for å avvikle beredskapsdepotet for oljevernutstyr på Fedje, som ligg svært strategisk til for Nord-Europa si mest trafikkerte havn, Mongstad

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): SFT går inn for å avvikle beredskapsdepotet for oljevernutstyr på Fedje. Fedje ligg svært strategisk til for mellom anna Nord-Europa si mest trafikkerte havn, Mongstad.

Meiner statsråden at SFT sitt forslag er forsvarleg, sett ut frå det faktum at enorme mengder olje vert frakta på kjøl til og frå Mongstad og at trafikktettheten i området er svært høg, og bør det ikkje heller satsast på førebygging og auka beredskap?


Les hele debatten