Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om hvorvidt overvåking av våre sjøområder ikke er å anse som en kjerneoppgave for Forsvaret

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Forsvarsministeren har informert Stortinget om at kystradarkjeden bidrar til den generelle sjøovervåkingen slik at forsvarskommandoene skal kunne danne seg et bilde av aktiviteten, og på den måte prioritere tilstedeværelsen av fartøy etter behov. Vi er nå blitt informert om at Forsvaret nå, på grunn av omstillingen, må konsentrere investeringene sine om dets kjerneområder.

Er det slik å forstå at overvåking av våre sjøområder ikke er å anse som en kjerneoppgave for Forsvaret?


Les hele debatten