Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om oppfølging av en budsjettinnstillingsmerknad om årlig avsetning av midler til rehabilitering og vedlikehold av Stavanger domkirke

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Et klart flertall på Stortinget har slått fast at det skal foretas en årlig avsetning av midler til rehabilitering og vedlikehold av Stavanger domkirke. Det er også bedt om at Miljøverndepartementet medvirker til å få avklart hvilket departement denne budsjettposten skal sortere under.

Hva er gjort for å følge opp den aktuelle merknaden i budsjettinnstillingen om Stavanger domkirke?


Les hele debatten