Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til utenriksministeren

Om at Lofotterminalen i Leknes er stengt for landing av fisk fra tredjeland fordi EUs inspektører ikke er tilfreds med sine arbeidsforhold

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Lofotterminalen i Leknes har blitt påkostet 11 mill. kroner og sto ferdig for 4 år siden. I henhold til Aftenposten 22. januar 2001 er anlegget nå stengt for landing av fisk fra 3. land fordi EUs inspektører ikke er tilfreds med sine arbeidsforhold på anlegget. Ifølge ESAs planer skal anlegget inspiseres hvert 5. år. På grunn av stengningen lander nå russiske trålere sine fangster i EU-land.

Forstår utenriksministeren at denne avgjørelsen er urimelig, og vil han ta initiativ for å få saken løst?


Les hele debatten