Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til justisministeren

Om fremdriftsplan og ferdigstillelsestidspunkt for nytt politi- og tinghus i Moss

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Moss politikammer og Moss byrett har i dag lite tilfredsstillende lokaler, og det er forutsatt at det skal bygges nytt politi- og tinghus.

Kan statsråden redegjøre for fremdriftsplanen, og når kan man forvente at de nye lokalene kan bli ferdigstilt?


Les hele debatten