Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til kulturministeren

Om godkjenning av Gramo som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon også for offentlig fremføring av fonogrammer

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av kulturminister Ellen Horn

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Stortinget vedtok 26. mai 2000 endringer i åndsverkloven hvor retten til å kreve vederlag og avgift for offentlig framføring av fonogrammer ble utvidet. Så langt har ingenting skjedd.

Vil statsråden sette fortgang i arbeidet med å godkjenne GRAMO som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (jf. åndsverkloven § 45 b), også for offentlig fremføring av fonogrammer, slik et klart flertall i Stortinget ga uttrykk for?


Les hele debatten