Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til fiskeriministeren

Om at Fiskeridepartementet føreslår at Rogaland og Skagerrakkysten skal reknast som eitt konsesjonsområde for oppdrett av matfisk av laks og aure

Datert: 25.01.2001
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I eit høyringsutkast som har overskrifta "Kontroll med eiermessige endringar i selskap m.v. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret", føreslår Fiskeridepartementet at Rogaland og Skagerakkysten skal reknast som eit konsesjonsområde.

Kva er grunngjevinga for at Rogaland ikkje er eige konsesjonsområde, slik inndelinga er tenkt for dei andre vestlandsfylka?


Les hele debatten