Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om samarbeid og ansvarsdeling tilknyttet Schengen-implementeringen, som innbefatter grenseoppsyn og vil berøre flere etater enn politiet

Datert: 26.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Justisministeren har det overordnede ansvar for koordinering av Schengen-implementeringen. Det innbefatter grenseoppsyn og det polisiære samarbeid. I våre naboland blir grenseoppsynet i hovedsak ivaretatt av en etat med et definert ansvar. Norges Schengen-implementering vil berøre flere etater enn politiet. Dette kan muligens danne grunnlag for problemer dersom samarbeid og ansvarsdeling ikke er godt forankret.

Hvordan er dette løst?


Les hele debatten