Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt det ved fastsetting av kvoter og fangsttid for loddefisket er tatt tilstrekkelig hensyn til tidligere erfaringer med overbeskatning

Datert: 26.01.2001
Fremsatt av: Tor Nymo (Sp)
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Særlig fra kystfiskere uttrykkes det nå uro over loddefisket som i år ble åpnet allerede fra 1. januar 2001, og der fangstene har vært små og med betydelig innblanding av småsild. Uroen har sammenheng med at loddestammen flere ganger tidligere har blitt overbeskattet, med svikt i andre fiskerier som følge.

Er det ved fastsetting av kvoter og fangsttid tatt tilstrekkelig hensyn til tidligere erfaringer og politiske forsikringer om å være forsiktig med å beskatte loddebestanden?


Les hele debatten