Spørretimespørsmål fra Randi Karlstrøm (KrF) til olje- og energiministeren

Om koordineringen av beredskapen tilknyttet ulykker forbundet med petroleumsvirksomheten

Datert: 26.01.2001
Fremsatt av: Kari Økland (KrF)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Randi Karlstrøm (KrF)

Spørsmål

Randi Karlstrøm (KrF): De senere tids havarier langs kysten har vist en mangelfull koordinering av beredskapsressurser. Fokus er rettet mot en ansvarspulverisering, som danner grunnlaget for mangelfull koordinering. I motsetning til handelsfartøy, som i realiteten representerer en begrenset forurensningsfare, kan en ulykke forbundet med petroleumsindustrien ha et større forurensningspotensiale.

Er beredskapen forbundet med dette koordinert mer tilfredsstillende, eller mangler det også her en høyere koordinerende myndighet?


Les hele debatten