Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om tiltak som kan redusere kjøttsmuglingen, som kan være det som får kugalskapen til Norge

Datert: 26.01.2001
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 31.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Årsstatistikken fra Østfold tolldistrikt viser en sterk økning i beslagene av kjøttvarer. På grunn av redusert kjøttforbruk i europeiske land med kugalskap, fristes kriminelle av store fortjenester ved å smugle ukontrollert risikokjøtt. Det anslås at 600 tonn ulovlig importert kjøtt konsumeres på norske spisesteder. Smuglerkjøttet kan være det som får kugalskapen til landet.

Hvilket tiltak vil Regjeringen iverksette for å redusere kjøttsmuglingen?


Les hele debatten