Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om hva politiet gjør for å avdekke den organiserte kriminaliteten, som er i en bekymringsfull utvikling synliggjort gjennom heroinbeslag og skyteepisoder

Datert: 26.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Den organiserte kriminaliteten er i bekymringsfull utvikling. Dette har blitt synliggjort gjennom beslag av 40 kg heroin i Asker fra personer angivelig tilknyttet det kosovoalbanske miljøet og i skremmende skyteepisoder i det såkalte gjengmiljøet i Oslo.

Hva gjør politiet for å avdekke denne formen for kriminalitet?


Les hele debatten