Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvordan Regjeringen vil samordne den regionale organisering av statlige etater i forbindelse med moderniseringen av offentlig sektor

Datert: 26.01.2001
Fremsatt av: Astri Wessel (KrF)
Besvart: 31.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Regjeringen har satt i gang arbeidet med å modernisere offentlig sektor. Flere statlige etater gjennomgår sine oppgaver og struktur. Av den offentlige debatt går det fram at etatene tenker svært ulikt om den regionale struktur. Dette kan skape vansker for samarbeidet mellom statlige etater og mellom disse etatene og kommunene.

Hvordan vil Regjeringen samordne den regionale organisering av de statlige etater?


Les hele debatten