Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om når saken til en kvinne i Valle kan ventes ferdigbehandlet i Utlendingsnemnda, da den er grundig belyst gjennom lang tid og var lovet ferdig før nyttår

Datert: 26.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Utlendingsnemnda ble etablert 1. januar 2001. Mange saker er oversendt fra Justisdepartementet, og venter på en avgjørelse, blant annet saken til en kvinne i Valle. Hennes sak er grundig belyst gjennom lang tid, og var lovet ferdig før nyttår.

Når kan saken ventes ferdigbehandlet til beste for et lidende menneske?


Les hele debatten