Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å ta et initiativ overfor Statens legemiddelverk, slik at det kommer et svar på søknaden om pliktmessig refusjon for legemiddelet Celebra

Datert: 26.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): 25. oktober 2000 stilte jeg helseministeren i ordinær spørretime et spørsmål om legemiddelet Celebra. Det er søkt om pliktmessig refusjon 30. mars 2000, men svar er ennå ikke mottatt. I oktober 2000 svarte helseministeren at fristen var i ferd med å gå ut, og at saken ikke var ferdigbehandlet. Det er den tydeligvis ennå ikke, og fristen på 90 dager er for lengst gått ut.

Vil statsråden nå ta et initiativ overfor Statens legemiddelverk i denne saken, slik at legemiddelfirmaet får et svar på sin søknad?


Les hele debatten