Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Om faglige argumenter for å avvikle vrakpantordningen, noe Norge kan bli pålagt å gjøre pga. et varslet EU-direktiv

Datert: 29.01.2001
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 07.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I henhold til Dagens Næringsliv 29. januar 2001 kan Norge i henhold til EØS-avtalen bli pålagt å avvikle ordningen med vrakpant på grunn av et varslet EU-direktiv. Direktivet legger opp til at bileieren betaler forsikring og årsavgift til bilen er vraket. Ordningen med vrakpant har fungert godt i Norge, noe som blir understreket av avdelingsdirektør Ellen Hambro i Miljøverndepartementet.

Mener statsråden at det finnes faglige argumenter for å avvikle den norske ordningen med vrakpant?


Les hele debatten