Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Datert: 31.01.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Kommunene må i dag betale legenes honorar ved legemiddelassistert rehabilitering og analysen av urinprøvene til narkomane.

Vil statsråden ta initiativ til at trygdevesenet skal betale disse utgiftene?


Les hele debatten