Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren

Om å medverke til at politiet og andre instansar kan bli betre til å takle gjengkriminalitet, som uorganisert ungdom ofte står bak

Datert: 30.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Kriminelle gjengar som ofte består av uorganisert ungdom er aukande. Desse skapar frykt og angst, og set liv og helse i fare. Tidlegare var slike gjengar eit problem i dei store byane, men i dag eksisterer gjengproblema og utøving av vold også i mange bygder.

På kva måte vil Regjeringa medverke til at politiet og andre instansar kan bli betre til å takle gjengkriminalitet?


Les hele debatten