Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Om at en kommune ville frata psykisk utviklingshemmede en timelønn på 5 kr for arbeid som ledd i opplæring, og i stedet betale ved å ta et tilsvarende beløp fra den enkeltes trygdekonto

Datert: 02.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Programmet "Norge i dag" på NRK1 10. januar 2001 fortalte om en kommune som ville ta fra utviklingshemmede en timelønn på 5 kroner for arbeid de utfører som ledd i opplæring. Det er snakk om enkle arbeidsoppgaver som hentes inn eksternt. For å opprettholde motivasjonen, antydet kommunen at man kunne ta et tilsvarende beløp fra den enkeltes trygdekonto og betale for arbeidet med disse pengene.

Synes statsråden dette er en rimelig måte å belønne psykisk utviklingshemmede menneskers arbeidsinnsats på?


Les hele debatten