Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om erstatningsoppgjeret for ein soldat som blei skoten under vaktteneste på Heistadmoen, og som blei blind av skadane

Datert: 19.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): 28. februar 1995 blei ein soldat skoten og hardt såra under vaktteneste på Heistadmoen. Skadane førte til blindhet. Erstatningsoppgjeret er enno ikkje i orden.

Vil statsråden syte for at denne tragiske saka no blir avslutta på ein raus og verdig måte?


Les hele debatten