Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til kommunalministeren

Om å innføre krav i plan- og bygningsloven om å vurdere alternative energikilder ved behandling av reguleringsplaner

Datert: 20.11.1997
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 17.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at det i plan- og bygningsloven blir innført krav om å vurdere alternative energikilder ved behandling av reguleringsplaner?


Les hele debatten