Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hva som blir gjort for å øke rekrutteringen av lærere med minoritetsbakgrunn til den norske skolen

Datert: 01.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Lærere er viktige som kunnskapsformidlere og voksne rollemodeller.

Hva vil bli gjort for å øke rekrutteringen av allmenn- og faglærere med minoritetsbakgrunn til den norske skolen?


Les hele debatten