Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å bidra til et raskt og positivt svar på søknaden om å etablere grunnutdanning i radiografi ved Høgskolen i Buskerud

Datert: 01.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Dersom Kreftplanen skal gjennomføres, vil det være stor etterspørsel etter bl.a. radiografer. Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag i Drammen, ønsker å sette i gang radiografutdanning. De har inngått en intensjonsavtale med Radiumhospitalet om faglig og praksisrelatert samarbeid, og har full støtte av Helseregion Sør. Høgskolen i Buskerud søkte 18. desember 2000 departementet om etablering av grunnutdanning i radiografi. Denne saken haster.

Vil statsråden bidra til et raskt og positivt svar?


Les hele debatten