Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om at en engelsk sykepleier som er godkjent for å kunne arbeide i alle EU-land, har fått avslag på godkjenning av sin utdanning i Norge

Datert: 01.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ifølge Aftenposten 1. februar 2001 mangler Norge 3 700 sykepleiere. Det er åpnet opp for utenlandske sykepleiere som ønsker å arbeide i Norge. En engelsk sykepleier, som er godkjent for å kunne arbeide i alle EU-land, har fått avslag om godkjenning av sin utdanning i Norge, til tross for lang og relevant erfaring. Helsepersonelloven åpner for offentlig godkjenning av utenlandske sykepleiere som har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet.

Vil statsråden sørge for at denne sykepleieren får norsk godkjenning?


Les hele debatten