Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oversettelse og tilpasning for bruk i norsk skole av En bok om förintelsen i Europa 1933-1945, som er spredt til svenske familier og skoler

Datert: 01.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Statsminister Persson sørget for at "En bok om förintelsen i Europa 1933-1945" ble utgitt og spredt til svenske familier og skoler. Heftet var respons på manglende kunnskap blant svenske ungdommer om holocaust. I Aftenposten 18. desember 2000 refereres statsminister Stoltenberg på at han uttalte at vi har en plikt til å snakke om og belyse det som skjedde da 6 millioner jøder ble utryddet i nazistenes gasskamre.

Vil statsråden bidra til oversettelse og norsk tilpasning av heftet for bruk i norske skoler?


Les hele debatten