Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at mangelen på fengselsplasser medfører lengre ventetid for å komme inn til soning, og om utvidelse og leie av plasser

Datert: 02.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Fengslene i Norge blir stadig fullere, og trenden vil neppe snu med det første, grunnet hardere kriminalitet. I hele landet er det kun bortimot 2 900 fengselsplasser. Et utslag av plassmangelen betyr lengre tid å komme inn til soning av fengselsstraff.

Ønsker statsråden å iverksette tiltak, og videre sondere terrenget for utvidelse og leie av fengselsplasser?


Les hele debatten