Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om korleis Stortinget skal involverast i omstillinga av offentleg sektor

Datert: 02.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Statsråden og Regjeringa har gitt uttrykk for store ambisjonar om omstilling av offentleg sektor.

På kva måte har statsråden tenkt å involvere Stortinget i denne prosessen?


Les hele debatten