Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om hvordan kystovervåkingen egentlig blir ivaretatt, da sentrale personer fra Overkommandoen har uttalt at dette ikke er en oppgave for Forsvaret

Datert: 02.02.2001
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 07.02.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I siste spørretime uttalte forsvarsministeren at kystovervåking er og vil forbli en sentral oppgave for Forsvaret. Samme kveld deltok jeg på et møte, hvor sentrale personer fra Overkommandoen uttalte at dette ikke er en oppgave for Forsvaret. Det ble videre sagt at overvåking av territorialgrensen bør ivaretas av politiet, og at de sågar kunne få overta kystradarene.

Dersom dette reflekterer holdningen i Forsvaret, hvordan blir kystovervåkingen, som statsråden selv har sagt er en sentral oppgave, egentlig ivaretatt?


Les hele debatten