Spørretimespørsmål fra Kari Økland (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 02.02.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): På et tilleggsspørsmål i siste ukes spørretime ble miljøvernministeren forespurt om hun hadde kjennskap til arbeidet med å integrere informasjon fra Forsvarets radarer, Kystverkets trafikksentraler og operatørselskapenes faste installasjoner på norsk sokkel. I sitt svar viste hun til det arbeid som nå er igangsatt. Spørsmålet omhandlet imidlertid det arbeid som allerede må ha vært gjort, i og med at det er omtalt i St.prp. nr. 1 for inneværende år.

Hvilken kjennskap har statsråden til dette arbeidet?


Les hele debatten