Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om høringsnotatet om statlig sykehusovertakelse, som omtaler videreføring av "større nåværende institusjoner" som datterforetak, og hvorvidt dette innbefatter sentralsykehus

Datert: 02.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I høringsnotatet vedrørende statlig sykehusovertakelse er det under kapittel 4.4 anført følgende: "Det vil være naturlig at iallfall de større nåværende institusjonene innen spesialisthelsetjenesten videreføres som datterforetak."

Hva mener statsråden i sitt høringsutkast med større nåværende institusjoner, er det regionsykehus eller innbefatter det også sentralsykehus?


Les hele debatten