Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om anbudsprinsipp for ambulansetjenestene, som kan medføre uensartet og til dels kraftig beskåret tilbud i de ulike kommunene

Datert: 20.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ambulansetjenestene er i utgangspunktet en viktig del av det offentlige helsetjenestetilbudet, og der personellets kompetanse også teller som ledd i den medisinske akuttbehandlingen. Disse tjenestene legges nå i stor grad ut på anbud i regi av de ulike fylkeskommuner, med den konsekvens at tjenestetilbudet kan bli uensartet og til dels kraftig beskåret i de ulike kommunene.

Ser helseministeren noen betenkeligheter ved anbudsprinsippet for denne typen tjenester?


Les hele debatten