Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Om tiltak for å følge opp Europarådets erklæring mot rasisme, og hvorfor Norge ikke underskrev protokollen for vern mot diskriminering under Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Datert: 07.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Europarådets erklæring mot rasisme, som Norge har sluttet seg til 16. oktober 2000, forplikter statene til forsterket innsats mot rasisme innenfor juridisk regelverk, politikkutforming, utdanning og informasjons- og kommunikasjonsområdet.

Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å følge opp erklæringen, og hvorfor underskrev ikke Norge protokollen for vern mot diskriminering på etnisk og annet grunnlag under Den europeiske menneskerettighetskonvensjon nr. 12, 2. november 2000?


Les hele debatten