Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til justisministeren

Om hvorvidt justisministerens forslag om at politiet skal kunne holde en person fengslet i 3 døgn før fremstilling for dommer, er i tråd med bl.a. handlingsplanen for menneskerettigheter

Datert: 07.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Norge har fått kritikk av internasjonale overvåkingsorganer for vår varetektsbruk. I handlingsplanen for menneskerettigheter vektlegges redusert varetektsbruk og begrensning av opphold i politiarrest. I et høringsnotat foreslår justisministeren å åpne for at politiet skal kunne holde en person fengslet i 3 døgn før fremstillelse for dommer.

Mener statsråden at dette er i tråd med handlingsplanen og Stortingets ønske om bedre å ivareta Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?


Les hele debatten