Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Om tiltak for å forhindre utviklinga med eit aukande narkotikamisbruk og skremmande høge tal på dei som døyr av overdose

Datert: 07.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Narkotikamisbruket i Noreg er aukande og talet på dei som døyr av overdose er skremmande høgt. Dette skjer til tross for meir opplysning, auka ressursar og informasjon om faren av desse stoffa.

Kva tiltak meinar statsråden må gjerast for å forhindre denne uheldige utviklinga?


Les hele debatten