Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å la 200-300 asylsøkjarar som ein reknar med ikkje kan reisa attende, dei fleste etioparar og eritrearar, få bli i Noreg

Datert: 08.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I norske mottak og kommunar bur ca. 200-300 asylsøkjarar som ein reknar med ikkje kan reise attende, dei fleste etiopiarar og eritrearar. Etter å ha prøvd fleire gonger har ein ikkje klart å få ein avtale om retur med heimlanda. Mange har vore her i mange år, og har ein uavklart status med omsyn til m.a. sosiale ordningar og andre rettar i det norske samfunnet. Dette byrjar å få menneskerettslege dimensjonar.

Er det ikkje no på tide å skjera igjennom for denne gruppa og la dei få bli i Norge?


Les hele debatten